Partea I

În ciuda aparenţei că o lucrare de pavare este un proces simplu, ea prespune o serie de analize, discuţii şi stabilirea unor parametrii ai lucrării.

Primul pas care trebuie făcut este identificarea caracteristicilor spaţiului precum: destinaţiile, limitele, dimensiunile, construcţiile existente, punctele de interes şi punctele obligate, modul de scurgere al apelor pluviale, traseele de circulaţie auto şi/sau pietonala, caracteristicile solului.

Apoi pentru proiectant este foarte important să identifice nevoile şi preferinţele beneficiarului şi să le coreleze cu specificul spaţiului care urmează a fi amenajat. În plus, proiectantul trebuie să propună soluţii constructive de amenajare în funcţie de caracteristicilele terenul pe care se va realize lucrarea. Toate acestea determină la rândul lor caracteristicile materialelor care urmează a fi folosite precum tipurile de pavaj, elementele verticale (blocheţi, blocuri de zid, palisade, jardiniere), culorile şi formele.

Imediat după ce toate acestea au fost stabilite se realizează schiţele preliminare de amenajare, se stabileşte soluţia finală de comun acord cu beneficiarul, se realizează planurile şi detaliile de execuţie, se calculează cantităţile şi se evaluează preţului lucrării. În plus, proiectantul oferă asistenţă pe durata executării lucrarilor.