Dacă grădina pe care vreţi să o amenajaţi se află într-o zonă înclinată, atunci este cazul să vă gândiţi la terasare. Este o soluţie la îndemână care aduce avantaje atât funcţionale, cât şi estetice.

Terasare are 3 pasi de baza: sapare, consolidare si amenajare.

Săparea începe de la nivelul superior, urmărind curbele de nivel. Suprafaţa fiecărei terase depinde de ceea ce vrem să obţinem, de înclinaţia pantei, de dimensiunea terenului. Nu este nevoie ca terasele să aibă exact aceleaşi dimensiuni, din contră, o terasă mai lată, străjuită de alte câteva mai mici, poate crea o impresie deosebită.

Consolidarea teraselor se face în funcţie de natura terenului.

În cazul treptelor mici, între 40-100 cm, diferenţele de nivel între trepte se pot realiza folosind jardiniere, aşezate continuu sau decalat pentru a oferi posibilitatea plantării vegetaţiei în ele. De asemenea, se pot folosi blocheţii tip Compact III în cazul în care se doreşte realizatea unei faţade a zidului clar conturată sau obţinerea unei imagini de masivitate.

În cazul diferenţelor mari de nivel, de peste peste 100 cm, se recomandă utilizarea blocheţilor împreună cu pământ armat, pentru a asigura şi funcţia de zid de sprijin. Punctele forte ale realizării faţadei din blocheţi la zidurile din pământ armat sunt date de limitarea suprafeţelor de teren ocupate, reducerea timpului de construcţie, uşurinţa în montaj şi implicit în reducerea costurilor.

Asupra amenajării grădinilor în pantă vom face referire într-o viitoare postare. Vom vorbi atunci de ce tipuri de plante puteţi folosi si cânteva metode de întreţinere.